Meestemmer Lingewaard

Disclaimer:

De meestemmer is een initiatief van de PvdA Lingewaard. Wij hebben hem gemaakt om inwoners de kans te geven te ervaren hoe het is om in de raad te stemmen over tal van verschillende voorstellen. De meestemmer geeft, denken wij, een goede indruk van het werk van de gemeenteraad.

In de meestemmer zijn moties en amendementen opgenomen van alle partijen. We hebben geprobeerd de verschillende voorstellen zo te selecteren dat verschillende onderwerpen uit verschillende jaren aan bod komen. Moties, amendementen en raadsvoorstellen zijn alleen opgenomen als ten minste twee partijen voor- of tegengestemd hebben.

Elk raadslid stemt zelfstandig. Natuurlijk wordt er overlegd met je partij, maar stemmen doe je zelf. Dus komt het voor dat partijen verdeeld stemmen. Dat hebben we verwerkt. Bovendien is het voor coalitiefracties soms lastiger om ergens voor of tegen te stemmen. Zij hebben afspraken gemaakt over de hoofdlijnen van het beleid in een coalitieakkoord. Daar willen zij dus niet altijd van afwijken. De coalitie bestond de afgelopen jaren uit VVD, LBL, CDA en Lingewaard.nu.

De lijst Zonneberg hebben we buiten beschouwing gelaten. Tamara Zonneberg stapte in januari 2020 uit de fractie van Lingewaard.nu en ging zelfstandig verder. De Lijst Zonneberg stemde bij te weinig voorstellen in die hoedanigheid om dat goed te kunnen wegen in de uitslag.